KIERUNEK UWAGI

Ale o kierunku uwagi, czyli o selekcji bodźców, decydują nie tylko ich cechy „naturalne”. Są również inne czynniki wywierające wpływ nie mniej, a może nawet bardziej jeszcze istotny. Chodzi tu o wpływ doświadczenia oraz emocji i motywów człowieka. Co się tyczy poprzedniego doświadczenia, to jak się przeko­nano, odgrywa ono dużą rolę w selekcji. Tak np. słowa, które częściej spotyka się w druku, łatwiej są dostrzegane niż słowa rzadkie. W czy­tanym tekście lub przy słuchaniu przemówienia dobrze znany pogląd czy twierdzenie łatwiej się rzuca w oczy. Ale istnieje tu pewna granica. Kiedy jakiś pogląd powtarza się zbyt często, wywołuje efekt przeciw­ny — zmniejszenie wrażliwości. Jest to jakby obrona umysłu przed przeciążeniem. W rezultacie pogląd taki ma utrudniony dostęp do świa­domości. Aby temu zapobiec, w praktyce stosuje się drobne modyfika­cje w sposobie przedstawienia myśli, dzięki czemu udaje się utrzymać uwagę słuchaczy znacznie dłużej niż wtedy, gdy jakąś treść powtarza się ciągle w taki sam sposób.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !