MARGINES SPRAWY

Otóż sytuacja w Polsce jest taka: należałoby, zredukować pareset tysięcy, ludzi likwidując wielkie i zbędne machiny biu rokratyczne. Ludzie ci mogliby podjąć pracę w małym prze­myśle, rzemiośle, usługach, rolnictwie.., Wszędzie tylko me za biurkiem. Mogliby znaleźć pracę, która jest społecznie potrzebna, która wytwarza użyteczne wartości, ale która — niemal wszę­dzie zawiera element „fizyczności”. Jest to sprawa w Polsce drażliwa, o złych tradycjach, pod trzymanych złą polityką społeczną. Mówiąc krotko: Prermowa- . liśmy na każdym kroku ucieczkę od pracy  nawet robotnicze i chłopskie dzieci gardzenia nią.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !