Nie tak ważna samoocena

Samoocena jest we współczesnym świecie jednym z częściej powtarzanych haseł. Nawiązują do niej już nauczyciele w szkole, potem trenerzy kariery i psychologowie. Większość z nich zgodnie twierdzi, że trzeba mieć bardzo dobrą opinię o samym sobie i nie ulegać tym, którzy próbują to podważyć. Tylko wierząc w siebie da się radę osiągnąć sukces i zajść do wyznaczonego celu. A jednak istnieje pewna różnica pomiędzy wiarą w siebie, a poczuciem własnej wartości. Owszem, każdy człowiek powinien wierzyć, że ma takie same prawa i jest w pełni wartościową jednostką, członkiem społeczeństwa. Jednak gdy ktoś wierzy tylko w swoje mocne strony, bardzo często zaczyna wypychać ze świadomości własne wady. A te jak wiadomo ma każdy. Takie zachowanie mogą na przykład przejawiać osoby na pozór bierne, ale tak naprawdę pełne agresji. Problem w tym, że pozostaje ona nieuświadomiona. Człowiek postrzega siebie jako anioła, który zawsze chce dobrze, ale jednak nie może powstrzymać się przed okazaniem złości w sposób zawoalowany. Czasami prowadzi to do zachowań autodestrukcyjnych.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !