NIEKTÓRE RYSUNKI

Niektóre rysunki dzieci bardziej uzdolnionych są jednak już w tym stadium uproszczonego i ubo­giego schematu ładne i estetyczne. „Monumentalność” formy i jej „archaiczność” nie tylko nie przeszkadzają, ale nawet podkreślają na­iwność i prymitywną świeżość tych wytworów.W starszym wieku przedszkolnym dzieci przechodzą do stadium wzbogaconego i udoskonalonego schematu. Na tym etapie dziecko ry­suje wprawdzie nadal schematycznie, lecz nie naturalistycznie; formy graficzne są bardziej giętkie i płynne, nie tylko zgeometryzowane i ana­lityczne (zestawienie całości z kilku szczegółów, jakby izolowanych wzajemnie), lecz także sylwetkowe. Nadal dziecko nie zachowuje w swym rysunku proporcji ani nie dba o perspektywę. Lubi uwydatniać szczegóły nie zawsze dla przedstawionej rzeczy charakterystyczne i is­totne, ale ważne dla samego dziecka z punktu widzenia jego przeżuć. Są to np. ogromne kokardy we włosach, guziki, łańcuch na choince itp. Dzieci w tym wieku odtwarzają chętnie nie tylko pojedyncze postacie i rzeczy, lecz także całe sceny i zdarzenia.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !