PODEJMOWANE CZYNNOŚCI

Rozumiemy przez to fakt, że dziecko podejmuje czynności ludyczne samorzutnie, dla przyjemności, dorośli zaś z najbliższego otoczenia stwarzają mu odpo­wiednie warunki do zabawy: dostarczają zabawki, a nawet współdziałają z dzieckiem w organizacji lub w przebiegu zabawy. Dziecko zdobywa podczas zabawy wiele nowych umiejętności: uczy się złożonych, ukierun­kowanych form działania, wykorzystując doświadczenia zdobyte w kon­taktach z przedmiotami i w kontaktach społecznych.Zabawa jest zjawiskiem fascynującym, którego do dziś dnia nie po­trafimy w pełni wyjaśnić. Obserwujemy ją nie tylko w świecie ludzkim, lecz także zwierzęcym. Bawią sią nie tylko dzieci, ale też i dorośli. W różnych kulturach spotykamy rozmaite odmiany i rodzaje zabawy.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !