PODOBNY PODZIAŁ

Podobnie, jeśli po­dzielimy jedną z dwóch jednakowych kulek na części, dziecko powie, że „teraz jest więcej plasteliny, bo jest dużo kawałków”, choć stwier­dziło poprzednio, iż ilość plasteliny w obu kulkach jest taka sama. Opisane czynności nie są operacyjne, gdyż dziecko nie potrafi po­wrócić do punktu wyjścia, lecz uwzględnia jedną cechę daną w spo­strzeżeniu (np. długość lub wysokość) i pomija stosunki między właści­wościami przedmiotów. Dziecko w młodszym wieku szkolnym natomiast pojmuje już, że spostrzegany przez nie układ elementów stanowi wynik zachodzących wcześniej zmian i czynności i potrafi uwzględnić równo­cześnie dwa aspekty sytuacji. Rozumie, że mimo przekształcenia^ kulek z plasteliny ich masa nie zmieniła się, i uzasadnia logicznie swój sąd. Dzieci przytaczają przy tym rozmaite argumenty. Powołują się bądź to na tożsamość kulek (np. mówią „nic nie dodano ani nie ujęto”, „to jest to samo ciasto, tylko je rozwałkowano”), bądź też odwołują siię do ce­chy odwracalności prostej lub — bardziej subtelnej przez wzajem­ność. W pierwszym przypadku twierdzą, że „przedtem też była kulka lub „z tego można zrobić z powrotem kulkę”, w drugim — równoważą jeden wymiar innym, mówiąc „wałek jest dłuższy, ale węższy albo „placek jest szerszy, ale cieńszy”.

 

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !