POŚWIĘCENIE NAJLEPSZYCH LAT

Są jednak sporty,-w których spędza się większość lat młodzieńczych-i‘najważniejsze lata wieku męskiego. Niezwykle trudno wyjść stąd do. czegoś innego: studiów, kariery zawodo-. wej. Rodzinę zakłada się „w przerwach”. Życie kulturalne i to­warzyskie — uprawia się także w przerwach. Kończy’ się ze sportem niemal tuż przed wiekiem emerytalnym. Niekiedy ujem­ne skutki, zdrowotne same niejako przenoszą kończącego karierę , zawodnika wprost na rentę. Jeśli poza sportem snuł on jakieś marzenia i. żywił aspiracje, trzeba- się z większością niestety pożegnać — jest trochę późno…Mamy wreszcie rodzaje sportu, które’mogą towarzyszyć ca-, łej niemal biografii człowieka (Amerykanie zwą je „life-time sports”).

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !