PRÓBA SIŁ

Dzieci w najstarszej grupie przedszkolnej uświadamiają sobie ponadto, że co­fanie sią przed trudnościami jest oceniane ujemnie przez otoczenie, i to skłania je do wysiłku w działaniu. W związku z przeżywaniem sukcesu niepowodzenia wytwarza się stopniowo u dzieci poziom aspiracji, mniej lub bardziej zgodny z ich realnymi możliwościami.Próbą sił dla dziecka w wieku przedszkolnym są przede wszystkim czynności podejmowane w zabawie. Dzieciom w tym wieku po­wierza sią oczywiście także rozmaite drobne zadania i obowiązki w do­mu i w przedszkolu, najwięcej czasu spędzają one jednak przy zabawie, która stanowi właśnie swobodną, nieskrępowaną formę działalności typową dla tego okresu rozwojowego. Zabawa jest naturalnym przeja­wem aktywności dziecka, akceptowanym społecznie.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !