RÓŻNE BIOGRAFIE

Siedzenie zapisów biograficznych w takich księgach i refleksja nad nimi są ważne nie tylko w chwilach smutnych i podniosłych. Życiorysy sportowców, układają się bowiem według pewnych prawidłowości. Zmienia się – to zależnie ‚ od dyscypliny sportu, kraju, epoki, panujących zwyczajów i norm. Poznanie tych pra­widłowości jest przydatne zarówno w . sterowaniu ruchem spor- towym .jak i w zrozumieniu zachowań ludzkich z tym ruchem związanych.    Są dziedziny sportu, w które wchodzi się młodo i młodo wy­chodzi. Jest tu wiele czasu na odmianę, na decyzje o przyszłym losie, kierunku zawodu. Jest szansa równego startu w pracy z rówieśnikami, osiągnięcia profesjonalnych > sukcesów Bogatego życia.

 

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !