SELEKCJA INFORMACJI

Liczba bodźców bombardujących powierzchnię odbiorczą zmysłów znacznie przekracza możliwości reagowania osobnika, nie wszystkie wszakże są dla niego jednakowo ważne. Dlatego też spośród masy dopływających bodźców zostają w pełni odebrane i uwzględnione w działaniu tylko niektóre.Stosunkowo niedawno wykryto jeden z ważnych fizjologicznych me­chanizmów selekcji bodźców. Jak się okazało, niektóre informacje mają zdolność jakby blokowania wejść dla innych informacji. Pouczą o tym następujący, klasyczny już dziś eksperyment. Oto do nerwu słucho­wego kota wprowadzono przez specjalny, wywiercony w czaszce otwór stalowe elektrody, dzięki którym można było rejestrować impulsy elek­tryczne wywołane bodźcami dźwiękowymi. Kiedy kot po operacji przy­szedł do siebie, przeprowadzono serię prób dla zbadania reakcji nerwu słuchowego na bodźce dźwiękowe.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !