SPECYFICZNA POSTAWA DZIECKA

Ulega łatwo znużeniu i zmęczeniu, zwłaszcza gdy zajęcie jest monotonne i gdjy nie dostrzega od razu efektów swojej czynności. Szybko też zniechęca się do nauki, jeśli zamiast oczekiwanej pochwały lub nagro­dy w postaci dobrego stopnia spotka go krytyka, nagana albo też obo­jętny stosunek nauczyciela do wytworu, który — jakkolwiek niedo­skonały — kosztował dziecko wiele wysiłku. Wiąże się to ze specyficzną postawą dziecka wobec nauczyciela. Nic tak nie rani jego uczuć jak obojętność lub lekceważenie. Przyzwycza­jone do ustawicznej troski rodziców oraz do bliskiego kontaktu z wy­chowawczynią w przedszkolu, spodziewa się tego samego od swej „pa­ni” w szkole, i nie zdaje sobie początkowo sprawy z tego, że nauczyciel musi dzielić swą uwagę i zainteresowanie na wszystkich uczniów w kla­sie.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !