SPRZECZNOŚĆ TEORII

Wiele, często sprzecznych, teorii biologicznych usiłuje wyjaśnić pro­ces starzenia się człowieka. Do najbardziej popularnych należy teoria, która tłumaczy starzenie się kumulacją skutków przebytych chorób i urazów, podkreślając jednocześnie spadek odporności organi­zmu wraz z wiekiem, niezależnie od czynników chorobotwórczych. Cho­roba, która może nie zagrażać życiu człowieka 30—40-letniego, staje się groźna w wieku 60—70 lat — np. zapalenie płuc. Nie wdając się w spe­cjalistyczne spory biologów i lekarzy na temat przyczyn starzenia się organizmu, przedstawmy najogólniej sylwetkę psychologiczną człowieka starego. Społeczeństwo stawia człowiekowi staremu zupełnie inne wymagania niż ludziom młodym. Ludzie starzy zwolnieni są z wielu świadczeń na korzyść społeczeństwa, a w określonym ustawowo wieku zwalnia się ich też z obowiązku pracy zawodowej.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !