STOPIEŃ DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ

Stopień dojrzałości społecznej dzieci przejawia się też w toku in­nych zabaw. Na przykład przy zabawach konstrukcyjnych, których typową formą jest budowanie z klocków, dziecko przechodzi również z wiekiem od czynności indywidualnych — buduje samo lub co najwyżej obok innych dzieci wieżą, domek czy pociąg — do zaba­wy zespołowej. Dzieci ustalają wspólnie pomysł budowy, następuje po­dział ról i obowiązków oraz ocena budowy podczas jej wykonywania i po zakończeniu „dzieła”. Zabawy konstrukcyjne są niezwykle kształ­cące: rozwijają wyobraźnię przestrzenną, gdyż dziecko wyobraża sobie zwykle to, co zamierza zbudować, w określonej przestrzeni dwu-, a po­tem trójwymiarowej.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !