W ZESPOLE SPORTOWYM

Nie ma i nie będzie nigdy formuły na „właściwe” proporcje między pracą, inicjatywą i sympatią w zespole sportowym. Za­leży to w dużym stopniu od cech ludzkich,-rodzaju sportu, wzorów kultury. Niektóre badania polskie wskazują, że towarzyskość. („sympatia” w naszej nomenklaturze) jest w wielu polskich zespołach czynnikiem dominującym bardzo mocno nad skutecznością (rozumianą jako >,praca”). Podobne wyniki dały badania robione np. we Włoszech: tak jak gdyby przewazały tu i      tam owe „latyńskie” pierwiastki. Jak gdyby potrzeby emocjo­nalne zawsze górowały nad racjonalnymi. Ale są to tylko , luźne przypuszczenia, których nie potwierdzają np. potoczne obser­wacje naszych zespołów sportowych na światowym poziomie. W każdym razie, wydaje się rzeczą ważną utrzymanie rowno- wagi między wszystkimi trzema czynnikami. Każdy z liderów  ten od sympatii, ten od pracy i ten od inicjatywy wnosi cos bardzo istotnego w sukces zbiorowy. Pamiętajmy o tym w spor­cie — i poza sportem.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !