WRAZ Z WIEKIEM

Tak więc dzieci trzyletnie bawią się już w pociąg lub w tramwaj (w konduktora), w lekarza, w sklep lub fryzjera, wy­korzystując różne przedmioty zastępcze i zabawki w funkcji przedmio­tów realnych. Wykonują też „na niby” czynności specyficzne dla przed­stawicieli różnych zawodów. Czynności te stają się wraz z wiekiem coraz bardziej umowne i sym­boliczne. Od stadium „roli w działaniu” dziecko przechodzi do okresu właściwej zabawy twórczej, organizując swą zabawę w oparciu o dość duże już doświadczenie społeczne i rozwiniętą wyobraźnię. Pozwala to dziecku na świadome identyfikowanie się z osobami, których ro­le odgrywa w zabawie. Bawiąc się w maszynistę, w sklep lub w szko­łę, dzieci inscenizują jakby małe przedstawienie, dobierają odpowiednie rekwizyty, są jednocześnie aktorami i reżyserami improwizowanych przez siebie „sztuk”

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !