ZABAWY TEMATYCZNE

Wraz z wiekiem zabawy tematyczne dzieci przybierają coraz, bar­dziej zespołowy charakter. Początkowo dzieci wolą się bawić indywi­dualnie, samotnie, a jeśli nawet przebywają w grupie, nie potrafią je­szcze ze sobą w zabawie współdziałać, bawią się jakby obok siebie, a nie ze sobą. Jest to więc zabawa równoległa, po czym następuje sta­dium zabawy wspólnej, kiedy dzieci bawią się już razem, pożyczają i wymieniają zabawki, rozmawiają na temat swych czynności, ale za­bawa nie jest jeszcze planowo zorganizowana, nie ma podziału ról i ka­żde dziecko bawi się wedle własnej chęci i zainteresowania. Dopiero pod koniec wieku przedszkolnego można obserwować prawdziwe zaba­wy zespołowe. Dzieci bawią się wówczas w grupie specjalnie zorgani­zowanej dla wspólnej zabawy. Czynności i role w takiej zabawie są podzielone, a jedno lub więcej dzieci zwykle organizuje czynności i kie­ruje aktywnością całej grupy.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !