ZNACZENIE POBUDZAJĄCE

Dziecku zależy coraz bardziej na tym, aby to, co czyni, spotykało się z aprobatą zarówno dorosłych, jak i innych dzieci. U podstaw takiej motywacji tkwi rozbudzona potrzeba uznania społecznego, wiążąca się również z potrzebami emocjonalnymi: z potrzebą miłości, tj, doznawania pozytywnych uczuć ze strony oto­czenia, oraz z potrzebą obdarzania innych osób uczuciem. Pod koniec tego okresu rozwojowego kształtują się również motywy osiągnięć, ściśle związane z poprzednio omawianymi motywami i po­trzebami. Dziecko dąży w swym działaniu do uzyskania sukcesu, spra­wia mu zadowolenie, jeśli jego czynności są uwieńczone powodzeniem, początkowo ze wzglądu na nagrodą i uznanie, potem zaś także dla satysfakcji z samego rezultatu. Znaczenie pobudzające może mieć rów- wnież niepowodzenie, co łączy się poniekąd z unikaniem kary.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !